Noutăţi

martie 2023

Primarul comunei Fărcaşa, Ioan Stegeran şi Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei au semnat astăzi, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei un contract de finanţare în valoare de 22 milioane de lei.
Finanţarea este destinată realizării obiectivelor din proiectul "Modernizare şi extindere infrastructură apă, canal în Comuna Fărcașa, jud. Maramureș" aprobat în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".
Realizarea acestui proiect va conduce la obţinerea următorilor indicatori:
1. Pentru alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei:
- lungime reţea de distribuţie: 17.700 metri;
- reabilitare puţ forat – 1 buc;
- foraje noi -2 buc
- dren vertical – 3 buc.
- rezervor de înmagazinare: nou;
- staţie de tratare a apei: nouă.
2. Pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate:
- lungime reţea de canalizare (colectare): 16.300 metri;
- stație de epurare: nouă
- retehnologizare staţii de pompare pe reţeaua de canalizare existentă – 5 buc.
- staţii noi de pompare apă uzată – 5 buc.

martie 2023

februarie 2023

ianuarie 2023

martie 2023

Începând cu ziua de marți, 7 martie, 2023, în comuna Fărcașa se va face citirea contoarelor de apă. Aceasta citire este una de regularizare după doua luni de estimări. Rugăm, și pe aceasta cale, toți abonatii care au infiltrații de apă să golească căminele unde sunt montate apometrele iar cei care le-au pregătit pentru iarnă cu izolaţii sa le elibereze pentru a putea fi citite.
Facilitarea accesului operatorilor serviciului apă-canal este de altfel și o obligaţie contractuală.

Vă mulţumim anticipat.
Claudiu Marinca
Șef serviciu Apă-Canal Fărcașa

februarie 2023

ianuarie 2023

februarie 2023

Ca urmare a monitorizării volumelor de apă care ies, zilnic, din stația de tratare a apei de la Uzina de Apă Fărcașa, se constată o creștere constantă a consumului de apă, care nu se justifică în această perioadă de iarnă.
Având în vedere faptul că, în ultimii ani, au mai existat cazuri în care conductele de apă sau apometrele din interiorul proprietăţilor abonaţilor au cedat din cauza temperaturilor foarte scăzute, rugăm toţi utilizatorii să-și verifice instalaţiile interioare din curti, case sau anexe iar în cazul depistării vreunei avarii să anunţe imediat serviciul de Apă-Canal Fărcașa.
Aceste pierderi de apă îi afectează finaciar pe abonaţii în cauză, iar pe de altă parte reduc stocurile de apă ale comunei.

Vă mulţumim pentru înțelegere!
Claudiu Marinca
Sef serviciu Apă-Canal Fărcașa

martie 2023

ianuarie 2023

ianuarie 2023

Luni, 30 ianuarie 2023, între orele 10.00-12.00 vor exista întreruperi de furnizare a apei în comuna Fărcașa.
În acest interval vor fi efectuate lucrări de întreţinere la unele instalaţii.

Serviciul Apă-Canal Fărcaşa

martie 2023

februarie 2023